نوع محصول : موکت طاقه ای ولور طرحدار با ساختار نمدی 

الیاف : پلی پروپیلن

پشت موکت آهار پلی وینیل استات

عرض موکت : ۴ متر

طول طاقه : ۷۵ متر

ضخامت موکت طرح نسیم موکت سپاهان : چهار میلیمتر

وزن : یک کیلوگرم بر مترمربع

شماره طرح : ۲۵۶۸

طرح نسیم رنگ عنابی

طرح نسیم رنگ عنابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح نسیم یاسی

طرح نسیم یاسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح نسیم طوسی

طرح نسیم طوسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسیم کاکائویی

نسیم کاکائویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسیم کرم

نسیم کرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسیم گلبهی

نسیم گلبهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح نسیم رنگ شتری

طرح نسیم رنگ شتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسیم شکلاتی

نسیم شکلاتی